Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Adinda Media kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Adinda Media , en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Adinda Media verstrekt. Adinda Media kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • jouw voor- en achternaam
  • jouw adresgegevens
  • jouw telefoonnummer
  • jouw e-mailadres
  • jouw IP-adres

Waarom Adinda Media de gegevens nodig heeft

Adinda Media verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Adinda Media jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van een opdracht.

Hoe lang Adinda Media de gegevens bewaart

Adinda Media bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen met anderen

Adinda Media verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@adindamedia.nl. Adinda Media zal zo snel mogelijk, binnen twee weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Adinda Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Adinda Media maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wil over de beveiliging van door Adinda Media verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Adinda Media op via info@adindamedia.nl.

https://wwww.adindamedia.nl is een website van Adinda Media. Adinda Media is als volgt te bereiken:

Postadres: P. Dubbeldamstraat 17, 7902 JL Hoogeveen

Vestigingsadres: P. Dubbeldamstraat 17, 7902 JL Hoogeveen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  61510017

Telefoon: 06 53851520

E-mailadres: info@adindamedia.nl

Aanpassen privacyverklaring

Adinda Media behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.